1238 Stichtite, Nevada Creek Prospect

Stichtite , Aragonite, Chromite | Nevada Creek Prospect, North Dundas, Tasmania, Australia | 170x100x55mm | No. 1238