2308 Thomsonite, Chabazite, Phillipsite-(Na), Calcite, Bundoora Quarry, Victoria

Thomsonite, Chabazite (Var: Phacolite), Calcite, Phillipsite-(Na) | FOV 40mm | Bundoora Quarry, Bundoora, Victoria, Australia | No. 2308