0185 Cerussite (Var: Chrome), Crocoite, Kapi Mine

Cerussite (Var: Chrome) and Crocoite from the Kapi Mine, Dundas, Tasmania, Australia.

click to view full size image …