0394 Azurite, Malachite, Baryte, Spring Creek Mine

Azurite, Malachite and Baryte from the Spring Creek Mine, Wilmington, South Australia, Australia.

click to view full size image …