2877 Gmelinite-(Ca), Analcime, Little Plains Quarry, Tasmania

Gmelinite-(Ca), Analcime | Little Plains Quarry, Weldborough, Tasmania, Australia | FOV 35mm | No. 2877 |