1928 Sampleite, Lake Boga Granite Quarry, Victoria

  • Sampleite | Lake Boga Granite Quarry, Lake Boga, Swan Hill, Victoria, Australia | FOV 3mm | No. 1928 |