3033 Vivianite, Ludlamite, Huanuni mine, Bolivia

50mm Vivianite crystal with Ludlamite on Siderite | Huanuni mine, Huanuni, PantaleĆ³n Dalence Province, Oruro, Bolivia.