0420 Cornwallite, Olivenite, Sir Dominick Mine, South Australia

Cornwallite with Olivenite – Sir Dominick Mine, Yudnamutana, South Australia. 20x15x10mm