0457 Crocoite, Kapi Mine, Tasmania

Crocoite from the Kapi Mine, North Dundas, Tasmania, Australia. 90x65x10mm.