3484 Brushite, Skipton Caves, Mt Widderin, Victoria, Australia

3484 Brushite, Skipton Caves, Mt Widderin, Victoria, Australia. FoV 30mm.