3720 Tyuyamunite with Fluorite, Qinglong Mine, Dachang Sb ore field, China

Tyuyamunite (yellow) with Fluorite (dark purple) from the Qinglong Mine, Dachang Sb ore field, Qinglong County, Qianxinan, Guizhou, China. FOV 25mm.