3148 Topaz, Topaz Mountain, Thomas Range, Utah, USA

3148 Topaz | Topaz Mountain, Thomas Range, Juab County, Utah, USA | 28x15x13mm.